ދަގަނޑޭއާ މެދު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކޯޗުގެ އުންމީދު ބޮޑު

31-01-2014

ދަގަނޑޭއާ މެދު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކޯޗުގެ އުންމީދު ބޮޑު

މެލޭޝިއާގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބު ޕީޑީއާރްއެމް އެފްއޭ އަށް ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަކީ ތަފާތު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ދަގަނޑޭއާ މެދު ބޮޑު އުންމީދެއް ކުރާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޑޮލާ ސަލޭހް ބުނެފި އެވެ.